Loading...

Pravidelné i příležitostné

Výběr uskutečněných akcí:

Představení tanečního souboru z USA Ballet Magnificat, konverzace členů souboru na ZŠ T. G. M., taneční seminář pro ZUŠ

Každoroční Divadelní představení Frýdlantských dramatiků (2012-2017)

Přednášky v Muzeu a Zámeckém sklepení: Evoluce v krizi, Fakta a fikce o vzkříšení Ježíše Krista, Přežil jsem vlastní smrt, Byli jsme Hippies.

Anglická konverzace s rodilími mluvčími

English camp (2017-2019)

Manželské večery

Příležitostná kavárna a občerstvení