Loading...

Sbor Jednoty bratrské

v Lomnici nad Popelkou

Rodina

Akce pro manželské páry i celé rodiny.

Mládež

Pravidelné setkávání mládeže.

Kavárna

Příležitostná kavárna na akcích.

Akce

Divadelní představení, koncerty, přednášky.

Koupák

Občerstvení na koupališti.

Jsme tu pro druhé

Aktuálně

SBOR JEDNOTY BRATRSKÉ V LOMNICI NAD POPELKOU

Jednota bratrská působí v Lomnici více jak 20 let. Do roku 2011 jsme byli součástí sboru JB v Nové Pace a od roku 2012 fungujeme jako samostatný sbor.

Jsme tu pro druhé, proto se jako naši předkové před mnoha staletími snažíme o to, abychom byli moderní církví, která předává dál to nejlepší, co zná - přátelství, naději, odpuštění, víru v Boha a osobní vztah s Ním…

Usilujeme o to, abychom nebyli uzavřenou společností, ale naopak byli otevřeni druhým a rozuměli potřebám života dnešní doby… Chceme toto vše předávat pro současného člověka srozumitelnou formou a respektovat svobodu každého naše přesvědčení přijmout nebo odmítnout.