SBOR JEDNOTY BRATRSKÉ V LOMNICI NAD POPELKOU

JEDNOTA BRATRSKÁ působí v Lomnici více jak 20 let. Do roku 2011 jsme byli součástí sboru JB v Nové Pace a od roku 2012 fungujeme jako samostatný sbor.

JSME TU PRO DRUHÉ, proto se jako naši předkové před mnoha staletími snažíme o to, abychom byli MODERNÍ CÍRKVÍ, která předává dál to nejlepší, co zná - přátelství, naději, odpuštění, víru v Boha a osobní vztah s Ním…

Usilujeme o to, abychom nebyli uzavřenou společností, ale naopak byli OTEVŘENI DRUHÝM a ROZUMĚLI POTŘEBÁM života dnešní doby… Chceme toto vše předávat pro současného člověka SROZUMITELNOU FORMOU a respektovat svobodu každého naše přesvědčení přijmout nebo odmítnout.

AKCE

ADVENTNÍ KAVÁRNA A VENKOVNÍ BETLÉM

Přijďte si zpříjemnit adventní čas kávou. Vychutnat si můžete výtečné Espresso, Lungo, Cappucino a Latte Macchiato z čerstvé, ručně přebírané kávy z Novopacké pražírny.

Dát si můžete také grog, svařák, víno a samozřejmě i něco k zakousnutí a opět kouknout na náš VENKOVNÍ BETLÉM.

16.-22. 12. od 15.00 do 19.00 hodin

Ve sborovém domě Jednoty bratrské 5. května 714 (viz kontakty).

ANGLICKÁ KONVERZACE

Pravidelné povídání s rodáky ze Seatlu, Kenem a Lindou Stapletonovými. Nejedná se o výuku, ale o konverzaci na různá témata z běžného života k procvičení komunikace a zbavení se strachu mluvit s rodilými mluvčími :-)

Každý čvrtek od 17.45 do 19.15

Ve sborovém domě Jednoty bratrské 5. května 714 (viz kontakty).

AKTIVITY

KOMUNITNÍ CENTRUM DOBREJ PŘÍSTAV

Příležitostná kavárna ve sborovém domě a na akcích pořádaných Jednotou bratrskou, základní školou T. G. M. a ZUŠ. Používáme výhradně čerstvě praženou a ručně přebíranou kávu z NOVOPACKÉ PRAŽÍRNY. Webové stránky: www.novopackaprazirna.cz

APARTMÁN DOBREJ PŘÍSTAV

Ubytování v podkrovním bytě. Samostatný, plně vybavený apartmán pro 4-6 lidí. Webové stránky: dobrejpristav.jblom.cz

ŠKOLNÍ KIOSEK

Občerstvení na základní škole T. G. M. v Lomnici. Webové stránky: kiosek.jblom.cz

FOTO

SBOROVÝ OBĚD - PIZZA PARTY

Image


KAŽDOROČNÍ JARNÍ VYSTOUPENÍ FRÝDLANTSKÝCH DRAMATIKŮ

Image


ÚPRAVA SBOROVÉHO DOMU

Image

JEDNOTA BRATRSKÁ

HISTORIE

JEDNOTA BRATRSKÁ ve světě známá jako UNITAS FRATRUM, IGLÉSIA MORAVA, MORAVSKÁ CÍRKEV, byla ovlivněna učením Petra Chelčického a založena v Kunvaldu v letech 1457–1458.

Již od počátku měla silnějším důraz na PRAKTICKÝ KŘESŤANSKÝ ŽIVOT než na učení nebo církevní tradici.

Nejvýznamnějšími představiteli Jednoty bratrské u nás byli Lukáš Pražský, Jan Černý, Jan Augusta, Jan Blahoslav, Jan Jessénius a Jan Amos Komenský.

Více na: www.jbcr.cz - historie.

SOUČASNOST

Protože jsme reformační církví, fungujeme jako presbyterně-synodální zřízení s nadsborovou službou, která vede sbory k samostatnosti, zároveň je však zachována jednota církve. Sbory řídí staršovstva, nebo vedoucí týmy, v jejichž čele jsou správci sborů.

Více na: www.jbcr.cz - současnost.

ODKAZY

APARTMÁN DOBREJ PŘÍSTAV
dobrejpristav.jblom.cz
ŠKOLNÍ KIOSEK
kiosek.jblom.cz
NOVOPACKÁ PRAŽÍRNA KÁVY
www.novopackaprazirna.cz
JEDNOTA BRATRSKÁ ČR
www.jbcr.cz
SVĚTOVÁ JEDNOTA BRATRSKÁ
www.unitasfratrum.org
FATHER A SONS VISION
www.fsvision.cz

Sbor Jednoty bratrské v Lomnici nad Popelkou

5. května 714, 512 51 Lomnice nad Popelkou, mail: info@jblom.cz

kazatel a správce sboru: Erik Černý, telefon 776 776 543

shromáždění: neděle 9.30-11.30 hodin

Scroll to Top